projecten


Projecten Bureau Oudenaarde:

Masterplan scholencampus Drachten, ROC Friese Poort

Actualisatie en uitwerking van het huidige masterplan

Renovatie stadhuis, Gemeente Amersfoort

Planontwikkeling en workshop ism gebruikers 

Herman Bekius, school voor speciaal onderwijs, Gemeente Lelystad

Uitbreiding van de bestaande school 

Scholencluster Kampen, Arkus Ontwerp

Typologische studie en stedenbouwkundige inpassing

Anita Andriessenprijs, Provincie Fryslân

jurylid, prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Peuterspeelzaal de Roezemoes, Gemeente Lelystad

Nieuwbouw bestaande peuterspeelzaal

Wijkcentrum De Dukdalf, Gemeente Lelystad

Verbouw/ transformatie bestaande wijkcentrum

Bolwerk Buitenwacht, Gemeente Kampen

Planontwikkeling en workshops met omwonenden.

Natuurlijk Wonen, Familie Dalmeijer

Ontwerp duurzame woning Leonidasterrein, Rotterdam

Herontwikkeling Drostenstraat, Beter Wonen IJsselmuiden

Workshop i.s.m. gemeente Kampen

Visie stationslocatie Sneek, Interra

Visie en stedenbouwkundige inpassing i.s.m. Sipma Architecten Heerenveen

Cultureel Centrum de Kubus, Gemeente Lelystad

Transformatie entree, verbouwing en herinrichting begane grond

De Lichtenberg, Gemeente Amersfoort

Beoordeling ontwerpend onderzoek: villa’s op de Berg

Terreininrichting Cultureel centrum de Kubus, Gemeente Lelystad

Aanpassing terrein i.s.m. stedenbouwkundige dienst

Hardenberg, TBVA

Stedenbouwkundige inpassingsmodellen met varianten

Woudenberg, TBVA

Stedenbouwkundige inpassingsmodellen met varianten

Visie centrale huisvesting Sneek, Gemeente Sudwest Fryslân 

i.s.m. Sipma Architecten Heerenveen

Parkwonen Zuidkamp, Hegeman Projectontwikkeling Almelo

Ontwikkeling van een specifiek woonconcept voor een specifieke doelgroep