projecten


Projecten Bureau Oudenaarde:

Architectuur
Brandweerkazerne Gordiaandreef , Gemeente Lelystad
Verkenning scenario’s ivm mogelijke fusie, uitvoering voorkeursvariant
Onderzoeksfase

Herman Bekius, school voor speciaal lager onderwijs, Gemeente Lelystad
Uitbreiding en verbouw van de bestaande school
In uitvoering

Ontwerp duurzame woning Leonidasterrein Rotterdam, Dalmeijer
Een nieuw woonhuis voor Rik Dalmeijer en Suzanne Blaak
Gereed

Peuterspeelzaal de Roezemoes, Gemeente Lelystad
Nieuwbouw bestaande peuterspeelzaal
In uitvoering

Wijkcentrum De Dukdalf, Gemeente Lelystad
Verbouw/ transformatie van het bestaande wijkcentrum
In uitvoering

Visie stationslocatie Sneek, Interra
Appartementen en stedenbouwkundige inpassing i.s.m. Sipma Architecten Heerenveen,
Gereed

Cultureel Centrum de Kubus, Gemeente Lelystad
Transformatie entree, verbouwing en herinrichting begane grond
Gereed

Centrale huisvesting Sneek, i.s.m. Sipma Architecten, Gemeente Sudwest Fryslân
Visie op huisvestingsvraagstuk, transformatie en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis
Gereed

Parkwonen Zuidkamp, Hegeman Projectontwikkeling Almelo
Ontwikkeling van een specifiek woonconcept voor een specifieke doelgroepn
Gereed

Stedenbouw
Masterplan scholencampus Drachten, ROC Friese Poort
Actualisatie en uitwerking van het huidige masterplan
In ontwikkeling

Scholencluster Kampen, Arkus Ontwerp
Typologische studie en stedenbouwkundige inpassing
Afgerond

Bolwerk Buitenwacht, Gemeente Kampen
Planontwikkeling en workshops met omwonenden.
Afgerond

Herontwikkeling Drostenstraat en omgeving, Beter Wonen IJsselmuiden
Workshop i.s.m. gemeente Kampen
Afgerond

Terreininrichting Cultureel centrum de Kubus, Gemeente Lelystad
Aanpassing terrein i.s.m. stedenbouwkundige dienst
Afgerond

Hardenberg, TBVA
Stedenbouwkundige inpassingsmodellen met varianten
Afgerond

Woudenberg, TBVA
Stedenbouwkundige inpassingsmodellen met varianten
Afgerond

En verder 
Presentatie jaarboek 2017 tijdschrift Blauwe Kamer
Panellid

Studiereis Albanie, bergdorp Nivica
Workshop met Nederlandse en Albanese architectuurstudenten

Renovatie stadhuis, Gemeente Amersfoort
Workshop look and feel voor toekomstige gebruikers

Soongsil University, Seoul, Zuid Korea
Lezing stadsontwikkeling en workshop met Nederlandse en Koreaanse architectuurstudenten

Anita Andriessenprijs, Provincie Fryslân
Jurylid, provinciale prijs voor ruimtelijke kwaliteit

De Lichtenberg, Gemeente Amersfoort
Beoordelaar ontwerpend onderzoek: villa’s op de Berg

Landschapscafé Utrecht, Provincie Utrecht
Spreker: ‘gebiedsontwikkeling in beweging’