Jurylid Anita Andriessenprijs 2017
Uitreiking 18 juli 2017 17.00 uur-19.00 uur

Oeuvreprijs

De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is een oeuvreprijs, die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt. Deze provinciale prijs wordt nu, in 2017, voor de derde maal uitgeschreven met als doel een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.

De winnaar verdient allereerst erkenning en waardering voor zijn inzet om Fryslân mooi te houden en krijgt hiervoor een uniek aandenken en tevens een prijs van € 10.000. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het voorbeeldproject van de winnaar. Dit jaar is de Anita Andriesen Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit gekoppeld aan het thema ‘Transitie en Samenwerking’.

Zie ook: www.anitaandriessenprijs.nl