Cultureel Centrum de Kubus, Lelystad
ontwerp 2015 uitvoering 2016

Ondanks de centrale ligging aan de nieuwe ring rond het centrum van Lelystad presenteerde het Centrum voor Kunst en Cultuur zich te weinig manifest. De Kubus wilde graag meer zichtbaar en herkenbaar te zijn. Deze vraag is in een tweetal workshops met bestuurders, docenten, gebruikers en facilitaire medewerkers intensief besproken en op verschillende schaalniveaus bestudeerd. Zowel de omgeving, het terrein als de entree en de begane grond zijn aangepakt om dit karakteristieke gebouw van Wim Davids uit 1983 de ruimte en uitstraling te geven die het verdient.

Het terrein is in samenspraak met de afdeling stedenbouw van de gemeente opnieuw ontworpen. De groenstrook die voor het gebouw tussen het Agoratheater is ingezet als een ‘voortuin’ waarin het karakteristieke gebouw van de Kubus zich presenteert naar het centrum. Er is een mogelijkheid voor een buitenexpositie in opgenomen.

Er is hiërarchie aangebracht in de entrees. Om de aanhechting met de stad te verbeteren is de entree aan de centrumkant van de stadsring de belangrijkste geworden. Het openbaar vervoer is aan die zijde gelegen en het merendeel van de fietsers en wandelaars komen er vandaan. Voor een goed gebruik is een ruimere entree nodig met een schuifdeur. Om recht te doen aan het bijzondere gebouw  is een lichte glazen pui als een nieuw, zelfstandig element toegevoegd.

Tot slot is het interieur aangepast. De kantine die in de verste en donkerste hoek was gelegen is naar voren gehaald en getransformeerd tot een lichte foyer. Door het weghalen van de in onbruik geraakte doka’s ontstond de ruimte om bezoekers op een prettige manier welkom te heten.