Campus Drachten
ontwerp 2011

ROC Friese Poort heeft er voor gekozen om alle opleidingen onder te brengen in één campusgebied op de locatie aan de Leidijk.

Het masterplan benoemt samenhang in de ruimtelijke inrichting waarbij op termijn aansluiting met de totale campus zal plaatsvinden. Het plan is gezamenlijk ontwikkeld in een aantal workshops met oa stedenbouwkundigen en verkeerskundigen van gemeente Drachten en betrokkenen van ROC Friese Poort. Aanvullend is het Beeldkwaliteitsplan opgesteld dat is vastgesteld door gemeente Drachten en waarin de kaders zijn omschreven die aan de ontwerpers voor de verschillende scholen zijn meegegeven.

Ontwerp en uitwerking in dienst van: Inbo BV
Functie: projectarchitect
Opdrachtgever: ROC Friese Poort