Campus Drachten
ontwerp 2018

ROC Friese Poort heeft er voor gekozen om alle opleidingen onder te brengen in één campusgebied op de locatie aan de Leidijk.

Het masterplan uit 2012 dat de samenhang in de ruimtelijke inrichting benoemt is gezamenlijk ontwikkeld in een aantal workshops met oa stedenbouwkundigen en verkeerskundigen van gemeente Drachten en betrokkenen van ROC Friese Poort. Aanvullend is het Beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de kaders zijn omschreven die aan de ontwerpers voor de verschillende scholen zijn meegegeven.

Inmiddels zijn grote delen uitgevoerd en gaan de ontwikkelingen zo hard dat er behoefte is aan een actualisatie en nadere uitwerking van dit masterplan. Het aantal leerlingen dat wil studeren aan de ROC Friese Poort groeit hard – in tegenstelling tot de demografische prognoses. Op naar de volgende fase, waarin het techniek gebouw zal worden uitgebreid met een projectenhal en gebouw D – in tegenstelling tot de uitgangspunten van het eerdere masterplan- volledig nieuwbouw zal worden.