Terrein Elfstedenhal Leeuwarden
ontwerp 2013- 2014

Voor de ontwerpers van de nieuwe ijshal, GEAR, speelt het Friese landschap een belangrijke rol : ‘Aan de buitenzijde loopt het maaiveld als een dijkje op tot de onderzijde van de raamstroken, zodat je van binnenuit het landschap beleeft op ooghoogte, zoals je dit ook ervaart als je schaatst over de Friese wateren waar de weilanden soms hoger liggen dan de sloot’.

Vrijwel alle bezoekers van de ijshal komen met de auto: een belangrijk deel van de opgave vormde vraag om de parkeerplaatsen op een goede manier te realiseren waarbij er tegelijkertijd ook een ‘landschappelijk’ gevoel zou zijn. Daartoe zijn de vijvers aangelegd, bestaande bomen ingezet en vindt het parkeren plaats onder nieuwe bomen.  Maar belangrijker: er is een uitwisseling mogelijk gemaakt met de bestaande parkeerplaatsen van de WTC expo zodat dubbelgebruik mogelijk werd en er minder parkeerplaatsen gerealiseerd hoefden te worden. Om fietsen bovendien te stimuleren en om de aanhechting met de stad aan de centrumkant voor fietsers en voetgangers te verbeteren is aan de oostzijde een extra fietspad aangelegd naar het expoterrein. Het standbeeld van de elfstedenrijder dat daar een wat verloren plek had heeft hier op het voorterrein van de ijshal een waardiger plaats gekregen. In overleg met het waterschap is het waterpeil in de vijvers goed op hoogte gebracht zodat het water voldoende maat heeft.

Gerealiseerd in de periode werkzaam als stedenbouwkundige voor gemeente Leeuwarden.