Lelystad Gordiaan
ontwerp 2009

Lelystad werkt aan de vernieuwingsslag van haar stadscentrum. Dat centrum is door de jaren verouderd geraakt en voldoet voor een deel niet meer aan moderne eisen. Zeker als Lelystad doorgroeit naar een groter bevolkingsaantal is het noodzakelijk om de bewoners beter te bedienen in hun eigen stad.

Dit ontwerp sluit aan op het bestaande masterplan.  Het gaat in op de herontwikkeling van de Gordiaan en het direct naastgelegen gebied. Het omvat ruim 3000 m2 verhuurbare ruimte, een bioscoop, een parkeergarage voor 350 auto’s en circa 120 appartementen. VO gereed.

Ontwerp en uitwerking in dienst van: Inbo BV
Functie: Projectarchitect
Opdrachtgever: Redema Consultants BV