Vrijheidshof Oosterwolde
ontwerp 2009-2010

De bestaande oude bomenwal en een kleine waterpartij geven karakter aan het binnengebied dat omarmd wordt door drie bouwblokken die iets verspringen en in hoogte afnemen naarmate ze verder naar achteren liggen. Door de stedenbouwkundige opzet ligt de locatie niet meer verscholen, het ontwerp maakt de kwaliteiten van het binnengebied zichtbaar.

Het complex omvat 46 appartementen voor ouderen, waarvan twee groepswoningen en twee zelfstandige woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, een zorgsteunpunt en (algemene) ruimte voor dagbesteding.

Ontwerp en uitwerking in dienst van: Inbo BV
Functie: projectarchitect
Opdrachtgever: WoonFriesland