PRIVACYVERKLARING

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen en hoe wij deze beveiligen. Tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.


Bureau Oudenaarde

Bureau Oudenaarde is gevestigd in Akkrum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61221007. Bureau Oudenaarde is werkzaam als architectenbureau, als adviesbureau voor ruimtelijke kwaliteit en procesbegeleiding.


Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Bureau Oudenaarde of een formulier op deze website invult, dan beschikken wij over (een aantal van) uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij dan mogelijk beschikken zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Uw BSN (Burger Service Nummer) t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning
 • Eventueel uw BTW-nummer (indien u een bedrijf heeft)


Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Bureau Oudenaarde voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen. Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken bij een (concept)aanvraag van een omgevingsvergunning.


Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten dan kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens op staan, zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht (één van) deze computer(s) worden gestolen, dan zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden
Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:

 • De gemeente
 • Ingenieurs- of adviesbureau
 • Een aannemer
 • Een installateur
 • Soortgelijke bedrijven en instanties
 • Wanneer uw gegevens worden gedeeld met anderen dan zullen wij dit voor de tijd schriftelijk aan u kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@bureauoudenaarde.nl

Website
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.


Cookies

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Webformulier
Wanneer u op onze website een formulier invult, dan verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie. Als u iets toegestuurd wilt krijgen, dan vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.


Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@bureauoudenaarde.nl

Bureau Oudenaarde
Hopmanshof 2
8491 BK Akkrum
0566 845278