projecten


Architectuur Wilhelminastraat Weert, De heer Stienen, Transformatie winkelpand naar woning, Haalbaarheidsstudie gereed – Projectenhal, ROC Friese Poort Een praktijkhal voor de opleiding techniek op het campusterrein Haalbaarheidsstudie gereed – Ontwerp duurzame woning in Rotterdam, Familie Dalmeijer Een nieuw woonhuis op het Leonidasterrein voor de familie Dalmeijer Gerealiseerd – Kinderopvang de Roezemoes, Gemeente Lelystad Nieuwbouw voor een bestaande kinderopvang Gerealiseerd – Wijkcentrum De Dukdalf, Gemeente Lelystad Verbouw/ transformatie van een bestaand wijkcentrum Gerealiseerd – Cultureel Centrum de Kubus, Gemeente Lelystad Transformatie van het gemeentelijk monument Gerealiseerd – Parkwonen Zuidkamp, Hegeman Projectontwikkeling Almelo Ontwikkeling van een specifiek woonconcept voor een specifieke doelgroepen VO gereed

Onderzoek/studie Brandweerkazerne Gordiaandreef, Gemeente Lelystad Verkenning scenario’s ivm mogelijke fusie, uitwerking voorkeursvariant Haalbaarheidsstudie gereed – Herman Bekius, school voor speciaal lager onderwijs, Gemeente Lelystad Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande school Gereed – Visie stationslocatie Sneek, Interra Appartementen en stedenbouwkundige inpassing i.s.m. Sipma Architecten Heerenveen, Gereed – Centrale huisvesting Sneek, i.s.m. Sipma Architecten, Gemeente Sudwest Fryslân Visie op huisvestingsvraagstuk, transformatie en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis Gereed

Stedenbouw Masterplan scholencampus Drachten, ROC Friese Poort Actualisatie en uitwerking van het huidige masterplan In ontwikkeling – Scholencluster Kampen, Arkus Ontwerp Typologische studie en stedenbouwkundige inpassing Afgerond – Bolwerk Buitenwacht, Gemeente Kampen Planontwikkeling en workshops met omwonenden. Afgerond – Herontwikkeling Drostenstraat en omgeving, Beter Wonen IJsselmuiden Workshop i.s.m. gemeente Kampen Afgerond – Terreininrichting Cultureel centrum de Kubus, Gemeente Lelystad Aanpassing terrein i.s.m. stedenbouwkundige dienst Afgerond – Hardenberg, TBVA Stedenbouwkundige inpassingsmodellen met varianten Afgerond – Woudenberg, TBVA Stedenbouwkundige inpassingsmodellen met varianten Afgerond