Herbenoeming stadsbouwmeester Amersfoort
3e termijn september 2017-2019

Uit het raadsbesluit:
‘Op 6 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Amersfoort Loes Oudenaarde opnieuw benoemd als stadsbouwmeester voor de komende twee jaar. De verlenging van de benoeming zorgt er voor dat de borging van de ruimtelijke kwaliteit in Amersfoort, zoals dat de afgelopen vier jaar door de stadsbouwmeester is gedaan, kan worden voortgezet. Loes Oudenaarde is voorzitter van de subcommissie Erfgoed en voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.’