Cultureel Centrum de Kubus
ontwerp 2015 uitvoering 2016

De Kubus wilde graag ‘meer zichtbaar en herkenbaar’ te zijn; ondanks de centrale ligging in de stad presenteerde het Centrum voor Kunst en Cultuur zich te weinig manifest. Deze vraag is op verschillende schaalniveaus bekeken en zowel het terrein als de entree en de begane grond zijn aangepakt.

Het terrein is in samenspraak met de afdeling stedenbouw van de gemeente opnieuw ontworpen. De groenstrook die voor het gebouw tussen het Agoratheater is ingezet als een ‘voortuin’ waar het karakteristieke gebouw van de Kubus zich presenteert naar het centrum en waarin een mogelijkheid voor een buitenexpositie is opgenomen.

Er is hiërarchie aangebracht in de entrees. De entree aan de centrumkant van de stadsring is de belangrijkste entree geworden. Het openbaar vervoer is aan die zijde gelegen en het merendeel van de fietsers en wandelaars komen er vandaan. Voor een goed gebruik is een ruimere entree nodig met een schuifdeur. Om recht te doen aan het bijzondere gebouw van Wim Davidse uit 1983 is een lichte glazen pui als een nieuw, zelfstandig element toegevoegd.

Tot slot is het interieur aangepast. De kantine die in de verste en donkerste hoek was gelegen is naar voren gehaald en getransformeerd tot een lichte foyer. Door het weghalen van de in onbruik geraakte doka’s ontstond  de ruimte die het nu mogelijk maakt om bezoekers op een goede manier welkom te heten.