Visie huisvesting SudwestFryslan
ontwerp 2014

Door de gemeente Súdwest Fryslân werden we gevraagd een visie te maken voor gecentreerde huisvesting in Sneek. Het is met 430 km2 de meest uitgestrekte en grootste gemeente van Nederland die bestaat uit vele samengevoegde kernen. Vanuit deze achtergrond is goed te begrijpen dat er in de gemeente verschillende prachtige gemeentehuizen staan, die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze nooit bedacht en gemaakt zijn voor een grote gemeente. Dat geldt ook voor Sneek, waar goed afleesbaar is dat het gemeentehuis de afgelopen decennia telkens verder is gegroeid door samenvoeging van verschillende panden en verschillende aan- en uitbouwen.

In deze visie is het huidige gemeentehuis tot een volwaardig en representatief gemeentehuis gesmeed, dat klaar is voor de toekomst en waar 600 ambtenaren op een moderne manier kunnen werken. De volgende uitgangspunten zijn leidend geweest: zuinig zijn op de historische panden en deze vooral inzetten voor representatieve doeleinden, de kwaliteiten en de relatie met de bestaande binnentuin sterk vergroten, structuur en overzicht aanbrengen door toevoeging van een helder ruimtelijk gebaar: een transparante glazen verbindingsgang, een ‘wintertuin’ van waaruit de kwaliteiten van de binnentuin goed te beleven zijn en moderne, flexibele kantoren realiseren die voldoen aan de (comfort) eisen van deze tijd.

Gerealiseerd in samenwerking met Sipma Architecten