Workshops voor bewoners, gebruikers en professionals.

Regelmatig organiseert Bureau Oudenaarde workshops. Een workshop werkt inspirerend en verhelderd. Plannen komen tot stand door goed in gesprek te zijn en een workshop kan daarbij als katalysator werken. Of het nu gaat om het ophalen van kennis, het uiten van wensen of om het gezamenlijk uitwerken en bespreken van ideeën. Het is belangrijk denkkracht te bundelen en alle relevante input boven water te krijgen.

De ruimtelijke kaders worden tijdens een workshop helder verbeeld middels maquettes, schetsen, foto’s en 3D impressies, zodat de opgave voor iedereen snel inzichtelijk is.

Meestal zijn de workshops aan het begin van een ontwerpproces, maar soms ook gaandeweg. We bespreken dan met alle betrokkenen de actuele stand van een project, inventariseren opties en kiezen alternatieven. Deze workshops versnellen het proces en vergroten de betrokkenheid van partijen.