Zuidkamp
ontwerp 2014

Midden in ‘t Vaneker ligt Zuidkamp. Deze voormalige militaire basis wordt ontwikkeld tot woongebied. Parkwonen in ‘t Vaneker in Enschede, hoe ziet dat er uit?

Tijdens een aantal workshops zijn hier volop ideeën over ontwikkeld. Deelnemende partijen waren onder andere Hegeman Bouwgroep, SmartAgent en stedenbouwkundigen van gemeente Enschede. De workshops waren aanvankelijk vooral gericht op leefstijlen en op het vinden van een stedenbouwkundig principe dat passend was bij deze leefstijlen.

Aansluitend is de woningtypologie (de bouwsteen) onderzocht, evenals de massaopbouw en de spelregels voor de overgangen openbaar -prive gekoppeld aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Ook de mogelijkheden voor herbestemming van de bestaande gebouwen Z17 (de voormalige officiersmess) en Z18 (het kerkgebouw) vormden onderdeel van het onderzoek.